مشاوره سرمایه

همان طور که سن افراد بالاتر می رود، دغدغه های زندگی شخصی و به همان ترتیب دارایی های مالیشان نیز افزایش می یابد. بنابراین تسلط بر امور مالی که نیاز به ساعت ها تحقیق و یادگیری و تلاش مداوم است، فعالیتی دشوار و زمانبر می شود. هر فردی به تنهایی می تواند پول خود را مدیریت کند ولی به همان میزانی که ممکن است بتواند اتوموبیل شخصی خود را تعمیر کند! بنابراین کمک گرفتن از افرادی که در این زمینه تخصص کافی دارند نه تنها می تواند زمان را برایشان ذخیره کند، استراتژی های مالی آن ها را نیز ثابت نگه می دارد. مشاوره مالی فرآیندی است که با کسب اطلاعات مورد نظر از سرمایه گذار، پیشنهادات مالی در خصوص سرمایه گذاری جهت اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت مالی ارائه می شود. مشاور مالی، فردی حرفه ای در حوزه ارائه خدمات و سرویس های مورد نیاز سرمایه گذار مانند برنامه های بازنشستگی، پس انداز، سرمایه گذاری آتی یا مازاد، مدیریت هزینه ها و ... که با ایجاد برنامه مالی، پیشنهادات و معرفی محصولات مالی یا ترکیبی از هردو را به سرمایه گذار ارائه می دهد و همچنین در راستای ارتقای مهارت های شخصی برنامه های مالی، آموزش ها و مبانی اصولی آن را در اختیار سرمایه گذار می گذارد.
مشاوران مالی با استفاده از دامنه گسترده ای از اطلاعات شامل روندهای اقتصادی، تغییرات پیوسته بازارها و ... همچنین با شناسایی علائق و نیازمندی های سرمایه گذاران، در جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به آنان کمک می کنند.

از جمله خدمات مشاوره شرکت تارادیس فاینانس، مشاوره سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار متناسب با ریسک و استراتژی سرمایه‌گذار و بررسی وضعیت شرکتها و ارائه راهکار متناسب با نیاز شرکتها جهت افزایش سرمایه می باشد.