مدل های مالی پیشرفته

خدمات قابل‌ارائه در زمینه مدل‎سازی مالی شامل ارائه مدل‎های مالی پیچیده جهت استفاده در هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، شرکت‌ها و پروژه‌ها به‌منظور ارزیابی اثرات تصمیمات مدیریتی، پیش‌بینی صورت‎های مالی، ارزشیابی شرکت‌ها و تعیین نرخ بازده اقتصادی پروژه‌ها می‌‎باشد.
تارادیس فاینانس به‌عنوان شاخه عملیاتی تأمین منابع مالی شرکت‌ها، قادر است از آغاز تا پایان فرایند تأمین منابع مالی، پل ارتباطی کارفرما با منابع مالی داخلی و بین‌المللی باشد. اين خدمات شامل تهيه اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات بین‌المللی رتبه سنجی،
آماده‌سازی اطلاعات مقدماتي پروژه (Project Profile)، كتابچه اطلاعاتي پروژه (Information Memorandum)،
تهيه برنامه کسب‌وکار (Bankable Business Plan)، طرح توجيهي (Feasibility Study) مطابق استانداردهاي بین‌المللی و قابل‌قبول توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي بین‌المللی (Bankable)، تهيه نمودارها و جداول جريان نقدينگي پرداخت و بازپرداخت (Payment & Repayment Cash-Flow)، تنظيم سرفصل گزارش زیست‌محیطی پروژه، تنظيم متن شرایط كلي قرارداد تأمين اعتبار (Terms of Finance)، تفاهم‌نامه اوليه قبل از انعقاد قرارداد تأمين مالي كه در آن چارچوب و كليات شرایط تأمين اعتبار و نوع ضمانت و غيره تعریف‌شده است، تنظيم قرارداد تأمين اعتبار، دريافت پوشش بیمه‌ای از مؤسسه‌هاي ECA با همكاري بانك‌ها و پيمانكاران خارجي، همكاري با بانك‌ها و مؤسسات مالي در طراحي ساختار تأمين مالي (Financing Structure) و ساختار وثیقه گذاری (Collateral Structure) و ساير خدمات مشاوره‌اي مرتبط با تأمين مالي پروژه می‌باشد.