خرید کالای تجاری، مواد اولیه و ... به صورت یوزانس

مقدمه
با توجه به توسعه بازار اوراق مشارکت از انواع مختلف (درآمد ثابت و متغیر) در بازار ابزارهای نوین مالی و همچنین پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران و از طرفی وجود بازار استفاده از این اوراق جهت تامین نیازهای کالایی و مالی تولیدکنندگان، پیمانکاران و صاحبان مشاغل تولیدی و تجاری، شرکت تارادیس فاینانس در نظر دارد تا با راهکارهای ذیل نسبت به پوشش نیازهای کالایی و مالی دارندگان اوراق اقدام نماید.
-    تهاتر کالاهای مورد نیاز از قبیل میلگرد، مقاطع فولادی، ورق، کالاهای پتروشیمی و ...
-    استفاده از اوراق بدهی و مشارکت دولتی ایران جهت تامین فاینانس خارجی
-    استفاده از اوراق بدهی و مشارکت دولتی ایران به عنوان پشتوانه خطوط اعتباری داخلی و خارجی

تهاتر کالاهای مورد نیاز از قبیل میلگرد، مقاطع فولادی، ورق، کالاهای پتروشیمی و ...
امکان تهاتر کالاهای مورد نیاز متقاضی از قبیل میلگرد، مقاطع فولادی، ورق، کالاهای پتروشیمی و ... جهت مصرف در پروژه های مرتبط مقدور می باشد. به صورت کلی نحوه محاسبه هزینه تمام شده کالا بر اساس لیستوفر و زمان بندی نیاز و نحوه تحویل و قیمت روز کالا محاسبه و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. جهت اطلاعات بیشتر به مستندات تهاتر رجوع شود.

استفاده از اوراق بدهی و مشارکت دولتی ایران جهت تامین فاینانس خارجی
اوراق بدهی و مشارکت دولتی ایران می توانند به عنوان تضامین فاینانس خارجی با نرخ موثر 8-7 درصد ارزی و 14-12 درصد ریالی مورد استفاده قرار گیرند. جهت اطلاعات بیشتر به مستندات فاینانس رجوع شود.

استفاده از اوراق بدهی و مشارکت دولتی ایران به عنوان پشتوانه خطوط اعتباری داخلی و خارجی
اوراق بدهی و مشارکت دولتی ایران می توانند به عنوان تضامین مورد نیاز در استفاده از خطوط اعتباری اسنادی بانکی داخلی و خارجی به ویژه یوزانس خارجی با نرخ موثر 8-7 درصد ارزی و 14-12 درصد ریالی مورد استفاده قرار گیرند. جهت اطلاعات بیشتر به مستندات یوزانس و تامین مالی رجوع شود.

چگونی فروش و واگذاری اوراق بدهی و مشارکت دولتی ایران
در اولین مرحله متقاضی میبایست نسبت به انتخاب راهکار مورد نظر خود از بین راهکارهای اعلامی این شرکت اقدام نماید.
خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک اعلامی از طریق این شرکت صورت می گیرد. فرآیند معامله با تکمیل اطلاعات مورد نیاز اعم از راهکار انتخابی متقاضی، تعداد اوراق و مبلغ و شماره سریال اوراق و مشخصات مالک و استعلام این اطلاعات شروع می شود. دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل وضعیت دریافت سودهای سررسیده شده را مشخص خواهند نمود.
مدارک لازم برای فروش اوراق مشارکت با نام، کارت شناسایی معتبر، کارت ملی یا شناسنامه مالک حقیقی و اوراق قانونی معتبر مالک حقوقی می باشد. چنانچه اوراق بی نام و قابل انتقال به غیر باشد، شخص ثالث با در دست داشتن اصل اوراق، و کپی های مربوطه و کارت شناسایی می تواند نسبت به واگذاری اوراق مذکور اقدام نماید.

فرایند انعقاد قرارداد فروش و واگذاری اوراقق بدهی و مشارکت دولتی ایران
با مراجعه متقاضی به شرکت و تکمیل فرم واگذاری اوراق مشارکت، قراردادی بین متقاضی و شرکت انعقاد می گردد که طی آن بر اساس راهکار انتخابی متقاضی، رابطه وکیل و موکل بین شرکت و متقاضی محقق می شود. شرکت به وکالت از طرف متقاضی می تواند نسبت به انجام فعالیت های لازم جهت حصول نتایج قرارداد فیمابین اقدام نماید.

 

جهت اطلاعات بیشتر می توانید از فایل زیر استفاده نمایید.