مشاوره و پیشنهادهای سرمایه گذاری

زمان خود ثروت است. کسب بازده بیشتر مستلزم صرف وقت، آگاهی از دانش سرمایه‌گذاری و آشنایی با بازارهای مالی می‌باشد. افراد در زندگیهای پرمشغله امروزی وقت و دانش کافی برای سرمایه‌گذاری را ندارند. مدیران ثروت با داشتن تخصص و تجربه در حوزه سرمایه‌گذاری این مهم را فراهم آورده‌اندکه برای افراد با شرایط مختلف سرمایه‌گذاری نماید.
مدیریت ثروت خدمات حرفه ای در سطح بالایی می‌باشد که شامل خدماتی از جمله برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سبد سهام سرمایه‌گذاری، خدمات مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاری، حقوقی، بیمه‌ای، برنامه‌ریزی انتقال اموال و خدمات بازنشستگی برای سرمایه‌گذاران در مقابل دریافت کارمزد ‌می‌باشد.
مدیران ثروت با در نظر گرفتن اهداف، اولویت و ترجیحات سرمایه‌گذار و دریافت اطلاعات مالی از آنها به بررسی، تجزیه و تحلیل شرایط آنها می‌پردازند. این اطلاعات می‌تواند از طریق خود شخص یا وکیل به دست بیاید. این فرآیند بیش از فعالیت‌ها یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد و تمام بخش‌های زندگی مالی فرد را در بر گرفته و شامل همه خدماتی که نیاز است تا پول سرمایه‌گذار مدیریت شود و نیازهای حال و آینده او را مرتفع سازد، می‌باشد. پس از تجزیه و تحلیل وضعیت مالی، براساس حجم سرمایه، بازدهی مورد انتظار و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار، برنامه‌ای منحصر به فرد جهت دستیابی به اهداف مالی او تهیه و تنظیم می‌گردد. در مدیریت ثروت به صورت دوره‌ای گزارشی از میزان دستیابی به اهداف مالی برای فرد ارسال می‌شود.